Selasa, 18 Jan 2022
  • Pesantren Darul Muttaqien : Satu dalam Aqidah, Toleransi dalam Khilafiyah, Berjama'ah dalam Ibadah

HR. Al-Hakim

"...Tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik...."


Quote oleh : HR. Al-Hakim

KELUAR